Filter

×

Hersteller

 • Viking Tech

Technologie

 • Dünnfilm

Serie

 • AR

Baugröße

 • 0201 (0603 metrisch)
 • 0402 (1005 metrisch)
 • 0603 (1608 metrisch)
 • 0805 (2012 metrisch)
 • 1206 (3216 metrisch)
 • 1210 (3225 metrisch)
 • 2010 (5025 metrisch)
 • 2512 (6332 metrisch)

TK/TCR

 • ±1ppm/°C
 • ±2ppm/°C
 • ±3ppm/°C
 • ±5ppm/°C
 • ±10ppm/°C
 • ±15ppm/°C
 • ±25ppm/°C
 • ±50ppm/°C

Toleranz

 • ±0,01%
 • ±0,05%
 • ±0,10%
 • ±0,25%
 • ±0,50%
 • ±1%

Widerstandswert

 • 1 Ω
 • 1,01 Ω
 • 1,02 Ω
 • 1,04 Ω
 • 1,05 Ω
 • 1,06 Ω
 • 1,07 Ω
 • 1,09 Ω
 • 1,1 Ω
 • 1,11 Ω
 • 1,13 Ω
 • 1,14 Ω
 • 1,15 Ω
 • 1,17 Ω
 • 1,18 Ω
 • 1,2 Ω
 • 1,21 Ω
 • 1,23 Ω
 • 1,24 Ω
 • 1,26 Ω
 • 1,27 Ω
 • 1,29 Ω
 • 1,3 Ω
 • 1,32 Ω
 • 1,33 Ω
 • 1,35 Ω
 • 1,37 Ω
 • 1,38 Ω
 • 1,4 Ω
 • 1,42 Ω
 • 1,43 Ω
 • 1,45 Ω
 • 1,47 Ω
 • 1,49 Ω
 • 1,5 Ω
 • 1,52 Ω
 • 1,54 Ω
 • 1,56 Ω
 • 1,58 Ω
 • 1,6 Ω
 • 1,62 Ω
 • 1,64 Ω
 • 1,65 Ω
 • 1,67 Ω
 • 1,69 Ω
 • 1,72 Ω
 • 1,74 Ω
 • 1,76 Ω
 • 1,78 Ω
 • 1,8 Ω
 • 1,82 Ω
 • 1,84 Ω
 • 1,87 Ω
 • 1,89 Ω
 • 1,91 Ω
 • 1,93 Ω
 • 1,96 Ω
 • 1,98 Ω
 • 2 Ω
 • 2,03 Ω
 • 2,05 Ω
 • 2,08 Ω
 • 2,1 Ω
 • 2,13 Ω
 • 2,15 Ω
 • 2,18 Ω
 • 2,2 Ω
 • 2,21 Ω
 • 2,23 Ω
 • 2,26 Ω
 • 2,29 Ω
 • 2,32 Ω
 • 2,34 Ω
 • 2,37 Ω
 • 2,4 Ω
 • 2,43 Ω
 • 2,46 Ω
 • 2,49 Ω
 • 2,52 Ω
 • 2,55 Ω
 • 2,58 Ω
 • 2,61 Ω
 • 2,64 Ω
 • 2,67 Ω
 • 2,7 Ω
 • 2,71 Ω
 • 2,74 Ω
 • 2,77 Ω
 • 2,8 Ω
 • 2,84 Ω
 • 2,87 Ω
 • 2,91 Ω
 • 2,94 Ω
 • 2,98 Ω
 • 3 Ω
 • 3,01 Ω
 • 3,05 Ω
 • 3,09 Ω
 • 3,12 Ω
 • 3,16 Ω
 • 3,2 Ω
 • 3,24 Ω
 • 3,28 Ω
 • 3,3 Ω
 • 3,32 Ω
 • 3,36 Ω
 • 3,4 Ω
 • 3,44 Ω
 • 3,48 Ω
 • 3,52 Ω
 • 3,57 Ω
 • 3,6 Ω
 • 3,61 Ω
 • 3,65 Ω
 • 3,7 Ω
 • 3,74 Ω
 • 3,79 Ω
 • 3,83 Ω
 • 3,88 Ω
 • 3,9 Ω
 • 3,92 Ω
 • 3,97 Ω
 • 4,02 Ω
 • 4,07 Ω
 • 4,12 Ω
 • 4,17 Ω
 • 4,22 Ω
 • 4,27 Ω
 • 4,3 Ω
 • 4,32 Ω
 • 4,37 Ω
 • 4,42 Ω
 • 4,48 Ω
 • 4,53 Ω
 • 4,59 Ω
 • 4,64 Ω
 • 4,7 Ω
 • 4,75 Ω
 • 4,81 Ω
 • 4,87 Ω
 • 4,93 Ω
 • 4,99 Ω
 • 5,05 Ω
 • 5,1 Ω
 • 5,11 Ω
 • 5,17 Ω
 • 5,23 Ω
 • 5,3 Ω
 • 5,36 Ω
 • 5,42 Ω
 • 5,49 Ω
 • 5,56 Ω
 • 5,6 Ω
 • 5,62 Ω
 • 5,69 Ω
 • 5,76 Ω
 • 5,83 Ω
 • 5,9 Ω
 • 5,97 Ω
 • 6,04 Ω
 • 6,12 Ω
 • 6,19 Ω
 • 6,2 Ω
 • 6,26 Ω
 • 6,34 Ω
 • 6,42 Ω
 • 6,49 Ω
 • 6,57 Ω
 • 6,65 Ω
 • 6,73 Ω
 • 6,8 Ω
 • 6,81 Ω
 • 6,9 Ω
 • 6,98 Ω
 • 7,06 Ω
 • 7,15 Ω
 • 7,23 Ω
 • 7,32 Ω
 • 7,41 Ω
 • 7,5 Ω
 • 7,59 Ω
 • 7,68 Ω
 • 7,77 Ω
 • 7,87 Ω
 • 7,96 Ω
 • 8,06 Ω
 • 8,16 Ω
 • 8,2 Ω
 • 8,25 Ω
 • 8,35 Ω
 • 8,45 Ω
 • 8,56 Ω
 • 8,66 Ω
 • 8,76 Ω
 • 8,87 Ω
 • 8,98 Ω
 • 9,09 Ω
 • 9,1 Ω
 • 9,2 Ω
 • 9,31 Ω
 • 9,42 Ω
 • 9,53 Ω
 • 9,65 Ω
 • 9,76 Ω
 • 9,88 Ω
 • 10 Ω
 • 10,1 Ω
 • 10,2 Ω
 • 10,4 Ω
 • 10,5 Ω
 • 10,6 Ω
 • 10,7 Ω
 • 10,9 Ω
 • 11 Ω
 • 11,1 Ω
 • 11,3 Ω
 • 11,4 Ω
 • 11,5 Ω
 • 11,7 Ω
 • 11,8 Ω
 • 12 Ω
 • 12,1 Ω
 • 12,3 Ω
 • 12,4 Ω
 • 12,6 Ω
 • 12,7 Ω
 • 12,9 Ω
 • 13 Ω
 • 13,2 Ω
 • 13,3 Ω
 • 13,5 Ω
 • 13,7 Ω
 • 13,8 Ω
 • 14 Ω
 • 14,2 Ω
 • 14,3 Ω
 • 14,5 Ω
 • 14,7 Ω
 • 14,9 Ω
 • 15 Ω
 • 15,2 Ω
 • 15,4 Ω
 • 15,6 Ω
 • 15,8 Ω
 • 16 Ω
 • 16,2 Ω
 • 16,4 Ω
 • 16,5 Ω
 • 16,7 Ω
 • 16,9 Ω
 • 17,2 Ω
 • 17,4 Ω
 • 17,6 Ω
 • 17,8 Ω
 • 18 Ω
 • 18,2 Ω
 • 18,4 Ω
 • 18,7 Ω
 • 18,9 Ω
 • 19,1 Ω
 • 19,3 Ω
 • 19,6 Ω
 • 19,8 Ω
 • 20 Ω
 • 20,3 Ω
 • 20,5 Ω
 • 20,8 Ω
 • 21 Ω
 • 21,3 Ω
 • 21,5 Ω
 • 21,8 Ω
 • 22 Ω
 • 22,1 Ω
 • 22,3 Ω
 • 22,6 Ω
 • 22,9 Ω
 • 23,2 Ω
 • 23,4 Ω
 • 23,7 Ω
 • 24 Ω
 • 24,3 Ω
 • 24,6 Ω
 • 24,9 Ω
 • 25,2 Ω
 • 25,5 Ω
 • 25,8 Ω
 • 26,1 Ω
 • 26,4 Ω
 • 26,7 Ω
 • 27 Ω
 • 27,1 Ω
 • 27,4 Ω
 • 27,7 Ω
 • 28 Ω
 • 28,4 Ω
 • 28,7 Ω
 • 29,1 Ω
 • 29,4 Ω
 • 29,8 Ω
 • 30 Ω
 • 30,1 Ω
 • 30,5 Ω
 • 30,9 Ω
 • 31,2 Ω
 • 31,6 Ω
 • 32 Ω
 • 32,4 Ω
 • 32,8 Ω
 • 33 Ω
 • 33,2 Ω
 • 33,6 Ω
 • 34 Ω
 • 34,4 Ω
 • 34,8 Ω
 • 35,2 Ω
 • 35,7 Ω
 • 36 Ω
 • 36,1 Ω
 • 36,5 Ω
 • 37 Ω
 • 37,4 Ω
 • 37,9 Ω
 • 38,3 Ω
 • 38,8 Ω
 • 39 Ω
 • 39,2 Ω
 • 39,7 Ω
 • 40,2 Ω
 • 40,7 Ω
 • 41,2 Ω
 • 41,7 Ω
 • 42,2 Ω
 • 42,7 Ω
 • 43 Ω
 • 43,2 Ω
 • 43,7 Ω
 • 44,2 Ω
 • 44,8 Ω
 • 45,3 Ω
 • 45,9 Ω
 • 46,4 Ω
 • 47 Ω
 • 47,5 Ω
 • 48,1 Ω
 • 48,7 Ω
 • 49,3 Ω
 • 49,9 Ω
 • 50,5 Ω
 • 51 Ω
 • 51,1 Ω
 • 51,7 Ω
 • 52,3 Ω
 • 53 Ω
 • 53,6 Ω
 • 54,2 Ω
 • 54,9 Ω
 • 55,6 Ω
 • 56 Ω
 • 56,2 Ω
 • 56,9 Ω
 • 57,6 Ω
 • 58,3 Ω
 • 59 Ω
 • 59,7 Ω
 • 60,4 Ω
 • 61,2 Ω
 • 61,9 Ω
 • 62 Ω
 • 62,6 Ω
 • 63,4 Ω
 • 64,2 Ω
 • 64,9 Ω
 • 65,7 Ω
 • 66,5 Ω
 • 67,3 Ω
 • 68 Ω
 • 68,1 Ω
 • 69 Ω
 • 69,8 Ω
 • 70,6 Ω
 • 71,5 Ω
 • 72,3 Ω
 • 73,2 Ω
 • 74,1 Ω
 • 75 Ω
 • 75,9 Ω
 • 76,8 Ω
 • 77,7 Ω
 • 78,7 Ω
 • 79,6 Ω
 • 80,6 Ω
 • 81,6 Ω
 • 82 Ω
 • 82,5 Ω
 • 83,5 Ω
 • 84,5 Ω
 • 85,6 Ω
 • 86,6 Ω
 • 87,6 Ω
 • 88,7 Ω
 • 89,8 Ω
 • 90,9 Ω
 • 91 Ω
 • 92 Ω
 • 93,1 Ω
 • 94,2 Ω
 • 95,3 Ω
 • 96,5 Ω
 • 97,6 Ω
 • 98,8 Ω
 • 100 Ω
 • 101 Ω
 • 102 Ω
 • 104 Ω
 • 105 Ω
 • 106 Ω
 • 107 Ω
 • 109 Ω
 • 110 Ω
 • 111 Ω
 • 113 Ω
 • 114 Ω
 • 115 Ω
 • 117 Ω
 • 118 Ω
 • 120 Ω
 • 121 Ω
 • 123 Ω
 • 124 Ω
 • 126 Ω
 • 127 Ω
 • 129 Ω
 • 130 Ω
 • 132 Ω
 • 133 Ω
 • 135 Ω
 • 137 Ω
 • 138 Ω
 • 140 Ω
 • 142 Ω
 • 143 Ω
 • 145 Ω
 • 147 Ω
 • 149 Ω
 • 150 Ω
 • 152 Ω
 • 154 Ω
 • 156 Ω
 • 158 Ω
 • 160 Ω
 • 162 Ω
 • 164 Ω
 • 165 Ω
 • 167 Ω
 • 169 Ω
 • 172 Ω
 • 174 Ω
 • 176 Ω
 • 178 Ω
 • 180 Ω
 • 182 Ω
 • 184 Ω
 • 187 Ω
 • 189 Ω
 • 191 Ω
 • 193 Ω
 • 196 Ω
 • 198 Ω
 • 200 Ω
 • 203 Ω
 • 205 Ω
 • 208 Ω
 • 210 Ω
 • 213 Ω
 • 215 Ω
 • 218 Ω
 • 220 Ω
 • 221 Ω
 • 223 Ω
 • 226 Ω
 • 229 Ω
 • 232 Ω
 • 234 Ω
 • 237 Ω
 • 240 Ω
 • 243 Ω
 • 246 Ω
 • 249 Ω
 • 252 Ω
 • 255 Ω
 • 258 Ω
 • 261 Ω
 • 264 Ω
 • 267 Ω
 • 270 Ω
 • 271 Ω
 • 274 Ω
 • 277 Ω
 • 280 Ω
 • 284 Ω
 • 287 Ω
 • 291 Ω
 • 294 Ω
 • 298 Ω
 • 300 Ω
 • 301 Ω
 • 305 Ω
 • 309 Ω
 • 312 Ω
 • 316 Ω
 • 320 Ω
 • 324 Ω
 • 328 Ω
 • 330 Ω
 • 332 Ω
 • 336 Ω
 • 340 Ω
 • 344 Ω
 • 348 Ω
 • 352 Ω
 • 357 Ω
 • 360 Ω
 • 361 Ω
 • 365 Ω
 • 370 Ω
 • 374 Ω
 • 379 Ω
 • 383 Ω
 • 388 Ω
 • 390 Ω
 • 392 Ω
 • 397 Ω
 • 402 Ω
 • 407 Ω
 • 412 Ω
 • 417 Ω
 • 422 Ω
 • 427 Ω
 • 430 Ω
 • 432 Ω
 • 437 Ω
 • 442 Ω
 • 448 Ω
 • 453 Ω
 • 459 Ω
 • 464 Ω
 • 470 Ω
 • 475 Ω
 • 481 Ω
 • 487 Ω
 • 493 Ω
 • 499 Ω
 • 505 Ω
 • 510 Ω
 • 511 Ω
 • 517 Ω
 • 523 Ω
 • 530 Ω
 • 536 Ω
 • 542 Ω
 • 549 Ω
 • 556 Ω
 • 560 Ω
 • 562 Ω
 • 569 Ω
 • 576 Ω
 • 583 Ω
 • 590 Ω
 • 597 Ω
 • 604 Ω
 • 612 Ω
 • 619 Ω
 • 620 Ω
 • 626 Ω
 • 634 Ω
 • 642 Ω
 • 649 Ω
 • 657 Ω
 • 665 Ω
 • 673 Ω
 • 680 Ω
 • 681 Ω
 • 690 Ω
 • 698 Ω
 • 706 Ω
 • 715 Ω
 • 723 Ω
 • 732 Ω
 • 741 Ω
 • 750 Ω
 • 759 Ω
 • 768 Ω
 • 777 Ω
 • 787 Ω
 • 796 Ω
 • 806 Ω
 • 816 Ω
 • 820 Ω
 • 825 Ω
 • 835 Ω
 • 845 Ω
 • 856 Ω
 • 866 Ω
 • 876 Ω
 • 887 Ω
 • 898 Ω
 • 909 Ω
 • 910 Ω
 • 920 Ω
 • 931 Ω
 • 942 Ω
 • 953 Ω
 • 965 Ω
 • 976 Ω
 • 988 Ω
 • 1K Ω
 • 1,01K Ω
 • 1,02K Ω
 • 1,04K Ω
 • 1,05K Ω
 • 1,06K Ω
 • 1,07K Ω
 • 1,09K Ω
 • 1,1K Ω
 • 1,11K Ω
 • 1,13K Ω
 • 1,14K Ω
 • 1,15K Ω
 • 1,17K Ω
 • 1,18K Ω
 • 1,2K Ω
 • 1,21K Ω
 • 1,23K Ω
 • 1,24K Ω
 • 1,26K Ω
 • 1,27K Ω
 • 1,29K Ω
 • 1,3K Ω
 • 1,32K Ω
 • 1,33K Ω
 • 1,35K Ω
 • 1,37K Ω
 • 1,38K Ω
 • 1,4K Ω
 • 1,42K Ω
 • 1,43K Ω
 • 1,45K Ω
 • 1,47K Ω
 • 1,49K Ω
 • 1,5K Ω
 • 1,52K Ω
 • 1,54K Ω
 • 1,56K Ω
 • 1,58K Ω
 • 1,6K Ω
 • 1,62K Ω
 • 1,64K Ω
 • 1,65K Ω
 • 1,67K Ω
 • 1,69K Ω
 • 1,72K Ω
 • 1,74K Ω
 • 1,76K Ω
 • 1,78K Ω
 • 1,8K Ω
 • 1,82K Ω
 • 1,84K Ω
 • 1,87K Ω
 • 1,89K Ω
 • 1,91K Ω
 • 1,93K Ω
 • 1,96K Ω
 • 1,98K Ω
 • 2K Ω
 • 2,03K Ω
 • 2,05K Ω
 • 2,08K Ω
 • 2,1K Ω
 • 2,13K Ω
 • 2,15K Ω
 • 2,18K Ω
 • 2,2K Ω
 • 2,21K Ω
 • 2,23K Ω
 • 2,26K Ω
 • 2,29K Ω
 • 2,32K Ω
 • 2,34K Ω
 • 2,37K Ω
 • 2,4K Ω
 • 2,43K Ω
 • 2,46K Ω
 • 2,49K Ω
 • 2,52K Ω
 • 2,55K Ω
 • 2,58K Ω
 • 2,61K Ω
 • 2,64K Ω
 • 2,67K Ω
 • 2,7K Ω
 • 2,71K Ω
 • 2,74K Ω
 • 2,77K Ω
 • 2,8K Ω
 • 2,84K Ω
 • 2,87K Ω
 • 2,91K Ω
 • 2,94K Ω
 • 2,98K Ω
 • 3K Ω
 • 3,01K Ω
 • 3,05K Ω
 • 3,09K Ω
 • 3,12K Ω
 • 3,16K Ω
 • 3,2K Ω
 • 3,24K Ω
 • 3,28K Ω
 • 3,3K Ω
 • 3,32K Ω
 • 3,36K Ω
 • 3,4K Ω
 • 3,44K Ω
 • 3,48K Ω
 • 3,52K Ω
 • 3,57K Ω
 • 3,6K Ω
 • 3,61K Ω
 • 3,65K Ω
 • 3,7K Ω
 • 3,74K Ω
 • 3,79K Ω
 • 3,83K Ω
 • 3,88K Ω
 • 3,9K Ω
 • 3,92K Ω
 • 3,97K Ω
 • 4,02K Ω
 • 4,07K Ω
 • 4,12K Ω
 • 4,17K Ω
 • 4,22K Ω
 • 4,27K Ω
 • 4,3K Ω
 • 4,32K Ω
 • 4,37K Ω
 • 4,42K Ω
 • 4,48K Ω
 • 4,53K Ω
 • 4,59K Ω
 • 4,64K Ω
 • 4,7K Ω
 • 4,75K Ω
 • 4,81K Ω
 • 4,87K Ω
 • 4,93K Ω
 • 4,99K Ω
 • 5,05K Ω
 • 5,1K Ω
 • 5,11K Ω
 • 5,17K Ω
 • 5,23K Ω
 • 5,3K Ω
 • 5,36K Ω
 • 5,42K Ω
 • 5,49K Ω
 • 5,56K Ω
 • 5,6K Ω
 • 5,62K Ω
 • 5,69K Ω
 • 5,76K Ω
 • 5,83K Ω
 • 5,9K Ω
 • 5,97K Ω
 • 6,04K Ω
 • 6,12K Ω
 • 6,19K Ω
 • 6,2K Ω
 • 6,26K Ω
 • 6,34K Ω
 • 6,42K Ω
 • 6,49K Ω
 • 6,57K Ω
 • 6,65K Ω
 • 6,73K Ω
 • 6,8K Ω
 • 6,81K Ω
 • 6,9K Ω
 • 6,98K Ω
 • 7,06K Ω
 • 7,15K Ω
 • 7,23K Ω
 • 7,32K Ω
 • 7,41K Ω
 • 7,5K Ω
 • 7,59K Ω
 • 7,68K Ω
 • 7,77K Ω
 • 7,87K Ω
 • 7,96K Ω
 • 8,06K Ω
 • 8,16K Ω
 • 8,2K Ω
 • 8,25K Ω
 • 8,35K Ω
 • 8,45K Ω
 • 8,56K Ω
 • 8,66K Ω
 • 8,76K Ω
 • 8,87K Ω
 • 8,98K Ω
 • 9,09K Ω
 • 9,1K Ω
 • 9,2K Ω
 • 9,31K Ω
 • 9,42K Ω
 • 9,53K Ω
 • 9,65K Ω
 • 9,76K Ω
 • 9,88K Ω
 • 10K Ω
 • 10,1K Ω
 • 10,2K Ω
 • 10,4K Ω
 • 10,5K Ω
 • 10,6K Ω
 • 10,7K Ω
 • 10,9K Ω
 • 11K Ω
 • 11,1K Ω
 • 11,3K Ω
 • 11,4K Ω
 • 11,5K Ω
 • 11,7K Ω
 • 11,8K Ω
 • 12K Ω
 • 12,1K Ω
 • 12,3K Ω
 • 12,4K Ω
 • 12,6K Ω
 • 12,7K Ω
 • 12,9K Ω
 • 13K Ω
 • 13,2K Ω
 • 13,3K Ω
 • 13,5K Ω
 • 13,7K Ω
 • 13,8K Ω
 • 14K Ω
 • 14,2K Ω
 • 14,3K Ω
 • 14,5K Ω
 • 14,7K Ω
 • 14,9K Ω
 • 15K Ω
 • 15,2K Ω
 • 15,4K Ω
 • 15,6K Ω
 • 15,8K Ω
 • 16K Ω
 • 16,2K Ω
 • 16,4K Ω
 • 16,5K Ω
 • 16,7K Ω
 • 16,9K Ω
 • 17,2K Ω
 • 17,4K Ω
 • 17,6K Ω
 • 17,8K Ω
 • 18K Ω
 • 18,2K Ω
 • 18,4K Ω
 • 18,7K Ω
 • 18,9K Ω
 • 19,1K Ω
 • 19,3K Ω
 • 19,6K Ω
 • 19,8K Ω
 • 20K Ω
 • 20,3K Ω
 • 20,5K Ω
 • 20,8K Ω
 • 21K Ω
 • 21,3K Ω
 • 21,5K Ω
 • 21,8K Ω
 • 22K Ω
 • 22,1K Ω
 • 22,3K Ω
 • 22,6K Ω
 • 22,9K Ω
 • 23,2K Ω
 • 23,4K Ω
 • 23,7K Ω
 • 24K Ω
 • 24,3K Ω
 • 24,6K Ω
 • 24,9K Ω
 • 25,2K Ω
 • 25,5K Ω
 • 25,8K Ω
 • 26,1K Ω
 • 26,4K Ω
 • 26,7K Ω
 • 27K Ω
 • 27,1K Ω
 • 27,4K Ω
 • 27,7K Ω
 • 28K Ω
 • 28,4K Ω
 • 28,7K Ω
 • 29,1K Ω
 • 29,4K Ω
 • 29,8K Ω
 • 30K Ω
 • 30,1K Ω
 • 30,5K Ω
 • 30,9K Ω
 • 31,2K Ω
 • 31,6K Ω
 • 32K Ω
 • 32,4K Ω
 • 32,8K Ω
 • 33K Ω
 • 33,2K Ω
 • 33,6K Ω
 • 34K Ω
 • 34,4K Ω
 • 34,8K Ω
 • 35,2K Ω
 • 35,7K Ω
 • 36K Ω
 • 36,1K Ω
 • 36,5K Ω
 • 37K Ω
 • 37,4K Ω
 • 37,9K Ω
 • 38,3K Ω
 • 38,8K Ω
 • 39K Ω
 • 39,2K Ω
 • 39,7K Ω
 • 40,2K Ω
 • 40,7K Ω
 • 41,2K Ω
 • 41,7K Ω
 • 42,2K Ω
 • 42,7K Ω
 • 43K Ω
 • 43,2K Ω
 • 43,7K Ω
 • 44,2K Ω
 • 44,8K Ω
 • 45,3K Ω
 • 45,9K Ω
 • 46,4K Ω
 • 47K Ω
 • 47,5K Ω
 • 48,1K Ω
 • 48,7K Ω
 • 49,3K Ω
 • 49,9K Ω
 • 50,5K Ω
 • 51K Ω
 • 51,1K Ω
 • 51,7K Ω
 • 52,3K Ω
 • 53K Ω
 • 53,6K Ω
 • 54,2K Ω
 • 54,9K Ω
 • 55,6K Ω
 • 56K Ω
 • 56,2K Ω
 • 56,9K Ω
 • 57,6K Ω
 • 58,3K Ω
 • 59K Ω
 • 59,7K Ω
 • 60,4K Ω
 • 61,2K Ω
 • 61,9K Ω
 • 62K Ω
 • 62,6K Ω
 • 63,4K Ω
 • 64,2K Ω
 • 64,9K Ω
 • 65,7K Ω
 • 66,5K Ω
 • 67,3K Ω
 • 68K Ω
 • 68,1K Ω
 • 69K Ω
 • 69,8K Ω
 • 70,6K Ω
 • 71,5K Ω
 • 72,3K Ω
 • 73,2K Ω
 • 74,1K Ω
 • 75K Ω
 • 75,9K Ω
 • 76,8K Ω
 • 77,7K Ω
 • 78,7K Ω
 • 79,6K Ω
 • 80,6K Ω
 • 81,6K Ω
 • 82K Ω
 • 82,5K Ω
 • 83,5K Ω
 • 84,5K Ω
 • 85,6K Ω
 • 86,6K Ω
 • 87,6K Ω
 • 88,7K Ω
 • 89,8K Ω
 • 90,9K Ω
 • 91K Ω
 • 92K Ω
 • 93,1K Ω
 • 94,2K Ω
 • 95,3K Ω
 • 96,5K Ω
 • 97,6K Ω
 • 98,8K Ω
 • 100K Ω
 • 101K Ω
 • 102K Ω
 • 104K Ω
 • 105K Ω
 • 106K Ω
 • 107K Ω
 • 109K Ω
 • 110K Ω
 • 111K Ω
 • 113K Ω
 • 114K Ω
 • 115K Ω
 • 117K Ω
 • 118K Ω
 • 120K Ω
 • 121K Ω
 • 123K Ω
 • 124K Ω
 • 126K Ω
 • 127K Ω
 • 129K Ω
 • 130K Ω
 • 132K Ω
 • 133K Ω
 • 135K Ω
 • 137K Ω
 • 138K Ω
 • 140K Ω
 • 142K Ω
 • 143K Ω
 • 145K Ω
 • 147K Ω
 • 149K Ω
 • 150K Ω
 • 152K Ω
 • 154K Ω
 • 156K Ω
 • 158K Ω
 • 160K Ω
 • 162K Ω
 • 164K Ω
 • 165K Ω
 • 167K Ω
 • 169K Ω
 • 172K Ω
 • 174K Ω
 • 176K Ω
 • 178K Ω
 • 180K Ω
 • 182K Ω
 • 184K Ω
 • 187K Ω
 • 189K Ω
 • 191K Ω
 • 193K Ω
 • 196K Ω
 • 198K Ω
 • 200K Ω
 • 203K Ω
 • 205K Ω
 • 208K Ω
 • 210K Ω
 • 213K Ω
 • 215K Ω
 • 218K Ω
 • 220K Ω
 • 221K Ω
 • 223K Ω
 • 226K Ω
 • 229K Ω
 • 232K Ω
 • 234K Ω
 • 237K Ω
 • 240K Ω
 • 243K Ω
 • 246K Ω
 • 249K Ω
 • 252K Ω
 • 255K Ω
 • 258K Ω
 • 261K Ω
 • 264K Ω
 • 267K Ω
 • 270K Ω
 • 271K Ω
 • 274K Ω
 • 277K Ω
 • 280K Ω
 • 284K Ω
 • 287K Ω
 • 291K Ω
 • 294K Ω
 • 298K Ω
 • 300K Ω
 • 301K Ω
 • 305K Ω
 • 309K Ω
 • 312K Ω
 • 316K Ω
 • 320K Ω
 • 324K Ω
 • 328K Ω
 • 330K Ω
 • 332K Ω
 • 336K Ω
 • 340K Ω
 • 344K Ω
 • 348K Ω
 • 352K Ω
 • 357K Ω
 • 360K Ω
 • 361K Ω
 • 365K Ω
 • 370K Ω
 • 374K Ω
 • 379K Ω
 • 383K Ω
 • 388K Ω
 • 390K Ω
 • 392K Ω
 • 397K Ω
 • 402K Ω
 • 407K Ω
 • 412K Ω
 • 417K Ω
 • 422K Ω
 • 427K Ω
 • 430K Ω
 • 432K Ω
 • 437K Ω
 • 442K Ω
 • 448K Ω
 • 453K Ω
 • 459K Ω
 • 464K Ω
 • 470K Ω
 • 475K Ω
 • 481K Ω
 • 487K Ω
 • 493K Ω
 • 499K Ω
 • 505K Ω
 • 510K Ω
 • 511K Ω
 • 517K Ω
 • 523K Ω
 • 530K Ω
 • 536K Ω
 • 542K Ω
 • 549K Ω
 • 556K Ω
 • 560K Ω
 • 562K Ω
 • 569K Ω
 • 576K Ω
 • 583K Ω
 • 590K Ω
 • 597K Ω
 • 604K Ω
 • 612K Ω
 • 619K Ω
 • 620K Ω
 • 626K Ω
 • 634K Ω
 • 642K Ω
 • 649K Ω
 • 657K Ω
 • 665K Ω
 • 673K Ω
 • 680K Ω
 • 681K Ω
 • 690K Ω
 • 698K Ω
 • 706K Ω
 • 715K Ω
 • 723K Ω
 • 732K Ω
 • 741K Ω
 • 750K Ω
 • 759K Ω
 • 768K Ω
 • 777K Ω
 • 787K Ω
 • 796K Ω
 • 806K Ω
 • 816K Ω
 • 820K Ω
 • 825K Ω
 • 835K Ω
 • 845K Ω
 • 856K Ω
 • 866K Ω
 • 876K Ω
 • 887K Ω
 • 898K Ω
 • 909K Ω
 • 910K Ω
 • 920K Ω
 • 931K Ω
 • 942K Ω
 • 953K Ω
 • 965K Ω
 • 976K Ω
 • 988K Ω
 • 1M Ω
 • 1,01M Ω
 • 1,02M Ω
 • 1,04M Ω
 • 1,05M Ω
 • 1,06M Ω
 • 1,07M Ω
 • 1,09M Ω
 • 1,1M Ω
 • 1,11M Ω
 • 1,13M Ω
 • 1,14M Ω
 • 1,15M Ω
 • 1,17M Ω
 • 1,18M Ω
 • 1,2M Ω
 • 1,21M Ω
 • 1,23M Ω
 • 1,24M Ω
 • 1,26M Ω
 • 1,27M Ω
 • 1,29M Ω
 • 1,3M Ω
 • 1,32M Ω
 • 1,33M Ω
 • 1,35M Ω
 • 1,37M Ω
 • 1,38M Ω
 • 1,4M Ω
 • 1,42M Ω
 • 1,43M Ω
 • 1,45M Ω
 • 1,47M Ω
 • 1,49M Ω
 • 1,5M Ω
 • 1,52M Ω
 • 1,54M Ω
 • 1,56M Ω
 • 1,58M Ω
 • 1,6M Ω
 • 1,62M Ω
 • 1,64M Ω
 • 1,65M Ω
 • 1,67M Ω
 • 1,69M Ω
 • 1,72M Ω
 • 1,74M Ω
 • 1,76M Ω
 • 1,78M Ω
 • 1,8M Ω
 • 1,82M Ω
 • 1,84M Ω
 • 1,87M Ω
 • 1,89M Ω
 • 1,91M Ω
 • 1,93M Ω
 • 1,96M Ω
 • 1,98M Ω
 • 2M Ω
 • 2,03M Ω
 • 2,05M Ω
 • 2,08M Ω
 • 2,1M Ω
 • 2,13M Ω
 • 2,15M Ω
 • 2,18M Ω
 • 2,2M Ω
 • 2,21M Ω
 • 2,23M Ω
 • 2,26M Ω
 • 2,29M Ω
 • 2,32M Ω
 • 2,34M Ω
 • 2,37M Ω
 • 2,4M Ω
 • 2,43M Ω
 • 2,46M Ω
 • 2,49M Ω
 • 2,52M Ω
 • 2,55M Ω
 • 2,58M Ω
 • 2,61M Ω
 • 2,64M Ω
 • 2,67M Ω
 • 2,7M Ω
 • 2,71M Ω
 • 2,74M Ω
 • 2,77M Ω
 • 2,8M Ω
 • 2,84M Ω
 • 2,87M Ω
 • 2,91M Ω
 • 2,94M Ω
 • 2,98M Ω
 • 3M Ω

Leistung

 • 0,031W, 1/32W (70°C)
 • 0,05W, 1/20W (70°C)
 • 0,063W, 1/16W (70°C)
 • 0,1W, 1/10W (70°C)
 • 0,125W, 1/8W (70°C)
 • 0,167W, 1/6W (70°C)
 • 0,25W, 1/4W (70°C)
 • 0,33W, 1/3W (70°C)
 • 0,5W, 1/2W (70°C)
 • 0,75W, 3/4W (70°C)
 • 1W, 1W (70°C)

Spannung

 • 15V
 • 25V
 • 50V
 • 75V
 • 100V
 • 150V
 • 200V

Merkmale

 • Präzision

AEC-Q200

 • Nein

Betriebstemperatur

 • -55°C bis 155°C

Bauhöhe max.

 • 0,23mm
 • 0,3mm
 • 0,45mm
 • 0,55mm

Anzahl Anschlüsse

 • 2

Produktstatus

 • aktiv

Lagerungsoptionen

Umweltschutzoptionen

Medien

Hersteller-Teilenummer Verfügbare Menge Preis Verpackung Produktstatus Merkmale AECQ Abmessungen Höhe
Hersteller-Teilenummer Verfügbare Menge Preis Verpackung Produktstatus Merkmale AECQ Abmessungen Höhe
0
 • 1.000 VPE 0,0535 
 • 5.000 VPE 0,0450 
 • 10.000 VPE 0,0310 
Gurt auf Rolle Aktiv Präzision Nein 0,58mm x 0,29mm 0,23mm
0
 • 1.000 VPE 0,0535 
 • 5.000 VPE 0,0450 
 • 10.000 VPE 0,0310 
Gurt auf Rolle Aktiv Präzision Nein 0,58mm x 0,29mm 0,23mm
0
 • 1.000 VPE 0,0535 
 • 5.000 VPE 0,0450 
 • 10.000 VPE 0,0310 
Gurt auf Rolle Aktiv Präzision Nein 0,58mm x 0,29mm 0,23mm
0
 • 1.000 VPE 0,0535 
 • 5.000 VPE 0,0450 
 • 10.000 VPE 0,0310 
Gurt auf Rolle Aktiv Präzision Nein 0,58mm x 0,29mm 0,23mm
0
 • 1.000 VPE 0,0535 
 • 5.000 VPE 0,0450 
 • 10.000 VPE 0,0310 
Gurt auf Rolle Aktiv Präzision Nein 0,58mm x 0,29mm 0,23mm
0
 • 1.000 VPE 0,0535 
 • 5.000 VPE 0,0450 
 • 10.000 VPE 0,0310 
Gurt auf Rolle Aktiv Präzision Nein 0,58mm x 0,29mm 0,23mm
0
 • 1.000 VPE 0,0535 
 • 5.000 VPE 0,0450 
 • 10.000 VPE 0,0310 
Gurt auf Rolle Aktiv Präzision Nein 0,58mm x 0,29mm 0,23mm
0
 • 1.000 VPE 0,0535 
 • 5.000 VPE 0,0450 
 • 10.000 VPE 0,0310 
Gurt auf Rolle Aktiv Präzision Nein 0,58mm x 0,29mm 0,23mm
0
 • 1.000 VPE 0,0535 
 • 5.000 VPE 0,0450 
 • 10.000 VPE 0,0310 
Gurt auf Rolle Aktiv Präzision Nein 0,58mm x 0,29mm 0,23mm
0
 • 1.000 VPE 0,0535 
 • 5.000 VPE 0,0450 
 • 10.000 VPE 0,0310 
Gurt auf Rolle Aktiv Präzision Nein 0,58mm x 0,29mm 0,23mm